طراحی واحدهای لیچینگ مس

با پیشرفت و توسعه فرآیندهای هیدرومتالورژی در سال‌های اخیر روند تولید مس و سایر فلزات پایه با این روش، افزایش چشم‌گیری داشته است. در روش هیدرومتالورژی، پس از آن که کان‌‌سنگ مس از معدن استخراج شد و تحت عملیات خردایش و آگلومراسیون قرار گرفت، با انجام عملیات انحلال(لیچینگ)، محلول یون مس باردار حاصل می‌شود. در ادامه از این محلول به کمک فرآیندهای پالایش(جدایش با حلال یا تبادل یونی و الکترووینینگ) فلز مس استحصال می‌شود.

کتاب «طراحی واحدهای لیچینگ مس» به قلم مهندس علی آزاد در سال 1390 به همت شرکت نیپک و نشر نگارنده دانش به چاپرسیده است که شامل کلیاتی درباره مبانی استخراج با حلال، معرفی کانی‌های مس، روش‌های استحصال مس و همچنین شرح فرآیند هیپ لیچینگ کارخانه‌های مس است که در فصل‌های اول تا چهارم بدان پرداخته شده است. در فصل‌های پنجم و ششم به مطالب کاربردی مهمی درباره طراحی آزمایش‌ها و مکان‌یابی کارخانه‌های لیچینگ مس اشاره شده است. در فصل هفتم محاسبات جریان‌های مدار لیچینگ کارخانه‌های مس، مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب حاضر در مقابل وسعت دانش لیچینگ تنها کوششی است درراستای معرفی آن که سعی شده است تا گزیده‌ای از منابع معتبر علمی روز دنیا و همچنین تجارب لیچینگ مس در صنعت کشور باشد.