تأمین، نصب و راه اندازی کوره آندی شماره 4 مجتمع مس سرچشمه

مس بلیستر حاصل از فرایند تبدیل در واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه، توسط کوره های آندی تحت فرایند پالایش حرارتی که شامل حذف ناخالصی‫های موجود در آن است، تبدیل به مس آندی می شود.

کوره آندی شماره 4 در راستای طرح توسعه ذوب مجتمع مس سرچشمه توسط شرکت نیپک و با همکاری شرکت صاحب تکنولوژی OUTOTEC تأمین، نصب و راه اندازی شده است.