طرح اصلاحات و توسعه کارخانه آهک سرچشمه - کرمان

آهک در سیستم فلوتاسیون مس، برای تنظیم pH به کار می رود. هدف اصلی پروژه آهک در مجتمع مس سرچشمه، افزایش ظرفیت انبارش و انتقال آهک پخته به کارخانه شیرآهک‌سازی است. قبل از اجرای این پروژه، آهک پخته به‌صورت فله‌ای در یک دپوی روباز، در نزدیکی مخازن قدیم انبارش آهک، تخلیه و نگهداری می‌شد. با توجه به مصرف زیاد آهک در فرآیند تغلیظ مس (تقریبا 3 کیلوگرم به ازای هر تن خاک ورودی به کارخانه) و نقش آهک در این فرآیند، میزان ذخیره آن در مجتمع مس سرچشمه با راه‌اندازی فازهای توسعه تغلیظ اهمیت بیشتری یافت؛ بنابراین با راه‌اندازی این کارخانه، علاوه بر حذف فضای روباز دپوی آهک، میزان انبارش آهک نیز بیش از 1250 تن افزایش یافته است.