قرارداد انجام خدمات عملیات تامین متریال و مواد اولیه و ساخت و اجرای مخازن زمینی ذخیره اسید سولفوریک – رفسنجان

پس از بهره برداری از طرح مهم زیست محیطی کارخانه تولید اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه محصول نهایی تولیدی آن به مصارف گوناگونی از جمله تولید کودهای شیمیایی خواهد رسید .

یکی از مهم ترین مراکز تولید محصولات کشاورزی کشور در دشت رفسنجان قرار دارد . مجاورت زمین های کشاورزی این منطقه با کارخانجات مس سرچشمه منجر به آن شد که شرکت ملی صنایع مس با نگاهی بلند مدت به منظور تولید کود شیمیایی اقدام به احداث 2عدد مخزن ذخیره اسید سولفوریک در منطقه آزاد اقتصادی رفسنجان نماید .

مسئولیت مهندسی و اجرای طرح مخازن ذخیره اسید سولفوریک به شرح زیر بر عهده شرکت نیپک می باشد.

  • تهیه نقشه های مهندسی مخازن و مدارک فنی.
  • ساخت مخازن و سازه های دسترسی و ساختمان های اداری.
  • تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات مربوطه.