مدیریت بر احداث انبار کنسانتره طرح توسعه مس سرچشمه - کرمان

مهمترین فعالیتهای نیپک در این پروژه

  • اجرای طراحی و مهندسی تفصیلی؛
  • مهندسی کارگاهی؛
  • تدارکات و تهیه مواد و تجهیزات داخلی و خارجی؛
  • بازرسی تجهیزات؛
  • عملیات سیویل و نصب؛
  • ارائه خدمات بهره‌برداری.

در راستای طرحهای توسعه مجتمع مس سرچشمه، ساخت، نصب و تجهیز انبار جديد کنسانتره مس به مساحت 5500 متر مربع با همکاری شرکت NERIN چین اجرا شد.