مشاوره و نظارت عالیه پروژه فاز ۳ توسعه تغلیظ سرچشمه

این قرارداد برای مشاوره و نظارت بر اجرای سه پروژه به شرح زیر بوده است:

  • EPC کارخانه تغلیظ مس (فاز 3 توسعه) با ظرفیت 4000 تن در ساعت خوراک

این پروژه پس از انجام بخش عمده ای از خدمات مهندسی توسط پیمانکار و تأمین برخی تجهیزات، با تصمیم کارفرما متوقف شد و به مرحله نصب و اجرا نرسید.

  • EPC کارخانه آبگیری مولیبدن با ظرفیت 90 تن در روز

این پروژه در قالب فاز سه توسعه تغلیظ مس سرچشمه و به دلایل زیر اجرا شد:

  • عدم کفایت ظرفیت اولیه برای دریافت کنسانتره مولیبدن تولیدی حاصل از فازهای صفر و یک و دو توسعه تغلیظ مس سرچشمه
  • فرسودگی و افت تدریجی راندمان واحد قدیمی آبگیری و خشک کنی کنسانتره
  • لزوم استفاده از تکنولوژی روز در فرآیند آبگیری
  • پیش بینی افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به فازهای توسعه بعدی کارخانه تغلیظ

 

  • احداث سنگ شکن ریجکت در مدار آسیای نیمه خودشکن فاز یک توسعه تغلیظ

این پروژه بمنظور افزایش راندمان مدار آسیاکنی SAG MILL کارخانه تغلیظ فاز یک توسعه سرچشمه تعریف و اجرا شد.