مشاوره و مدیریت بر طرح احداث کارخانه تغلیظ مولیبدن سونگون

کانی مولیبدنیت، پاراژنز کانیهای سولفیدی مس است که معمولاً در فرآیند فلوتاسیون مس، تغلیظ شده، به همراه کنسانتره مس بازیابی می شود. با توجه به اهمیت این فلز و ارزش اقتصادی آن، طرح بازیابی کنسانتره مولیبدن از کنسانتره مس سونگون به مرحله اجرا درآمد. کارخانه فلوتاسیون مولیبدن سونگون، با ظرفیت تولید روزانه 10 تن کنسانتره مولیبدن خشک با عیار 54% طراحی، احداث و راه اندازی شد.