مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه پرعیار کنی تغلیظ مس مجتمع سرچشمه

پروژه پرعیارکنی، شامل نوسازی برخی تجهیزات کارخانه تغلیظ فاز صفر مجتمع مس سرچشمه است. به دلیل فعالیت 40‌ ساله این کارخانه، برخی تجهیزات آن مستهلک شده است؛ بنابراین به‌منظور افزایش راندمان مدار و جلوگیری از توقفات ناشی از استهلاک تجهیزات، این پروژه در قالب EPC در حال اجرا است.