پروژه طراحی، تامین تجهیزات و انجام اصلاحات بر روی تیکنرهای باطله سرچشمه

آبگیری از باطله کارخانه های فلوتاسیون سرچشمه در تیکنرهای باطله صورت می گیرد. در مجتمع مس سرچشمه، پنج تیکنر باطله با قطر 120 متر در حال کار هستند. پیش از این، تیکنرهای شماره 3، 4 و 5 در پروژه های توسعه ای شرکت ملی صنایع مس ایران، اصلاح شده و مکانیزم آنها به High Rate تغییر یافته است.

پروژه اصلاحات تیکنرهای باطله سرچشمه، شامل افزایش ظرفیت تیکنرهای 1 و 2 از طریق تغییر مکانیزم آنها به High Rate و انجام اصلاحات در تیکنر شماره 4 بوده است. با اجرای این طرح، ظرفیت تیکنر های باطله شماره 1 و 2، دو برابر شد.