حضور پر رنگ شرکت مهندسی نیپک در دومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیرآهنی ایران

حضور پر رنگ شرکت مهندسی نیپک در دومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیرآهنی ایران 1175 783 nipec nipec

حضور پر رنگ شرکت مهندسی نیپک در دومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیرآهنی ایران

دومین همایش و نمایشگاه ، چشم انداز صنایع غیرآهنی ایران در سالن همایش های سازمان صدا و سیما به مدت دو روز برگزار گردید.

در این همایش که با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران و مدیریت روزنامه دنیای اقتصاد برگزار گردید بیش از 50 شرکت فعال در حوزه صنایع غیرآهنی حضور داشتند .

غرفه شرکت مهندسی نیپک در طی برگزاری نمایشگاه مورد استقبال چشم گیر بازدیدکنندگان قرار گرفت ، طی آمار منتشر شده بیش از 200 نفر از غرفه شرکت مهندسی نیپک بازدید به عمل آورده اند .

خاطر نشان میگردد در دومین همایش صنایع غیرآهنی ایران علاوه بر حضور کلیه مجتمع های شرکت ملی صنایع مس (مجتمع مس سرچشمه رفسنجان،مجتمع مس شهربابک، مجتمع مس آذربایجان) برخی شرکت های وابسته،از جمله شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی نیز حضور داشتند.

گزارش تصویری زیر گوشه ای از حضور شرکت نیپک در دومین همایش و نمایشگاه صنایع غیرآهنی ایران است که تقدیم حضورتان میگردد.