خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی، نظارت عالیه و مدیریت پروژه برای اجرای پروژه طرح توسعه ذوب مجتمع مس سرچشمه

این قرارداد مشتمل بر دو پروژه به شرح زیر در طرح توسعه ذوب مجتمع مس سرچشمه بوده است:

  • تامین، نصب و راه اندازی جرثقیلهای 100 تنی سالن ذوب
  • احداث کارخانه اکسیژن

با توجه به طرحهای توسعه ای شرکت ملی صنایع مس ایران در مجتمع مس سرچشمه و نیاز واحدهای ذوب فلش به اکسیژن، این کارخانه با ظرفیت 15800 نرمال – متر مکعب بر ساعت اکسیژن، با همکاری شرکت صاحب تکنولوژی SIAD ایتالیا طراحی و راه اندازی شد.